ข่าวประกาศทั้งหมด ››
เอกสารดาวน์โหลดกลุ่มบริหารบุคคล
Share
>> ขอปรับวุฒิ

>>�หนังสือลาออก

>>�ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

>>แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ

>>แบบฟอร์มใบลา

>>บันทึกข้อความไม่ได้สแกนลายนิ้วมือ

>>แบบฟอร์มใบขอรถ

>>แบบขอเพิ่มสิทธิค่ารักษาพยาบาล

>>แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ 

>>แบบคำขอออกนอกเขตจังหวัด

>>แบบฟอร์มขออนุญาตปฏิบัติงานในที่พัก

>>เอกสารแบบคำขอประเมินวิทยฐานะ(ว.21)

>>เอกสารการประเมินวิทยฐานะ(วPA/2564)

>>เอกสารแบบประเมิน/รายงาน ผลการปฏิบัติงาน

>>แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู


>>รายงานผลข้อตกลงในการพัฒนางาน


>> แบบขอรับการประเมินวิทยฐานะ


>> แบบฟอร์มใบสมัครงาประกาศเมื่อ : 2 เมษายน 2565   โดย : จิราพร อ่อนแล
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team