ข่าวประกาศทั้งหมด ››
บุคลากรกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
Share

 

นางสุพัตรา  ลิ้มวัฒนชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวพรรษภรณ์ มูลวงค์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

1. งานสำนักงาน


น.ส.ขวัญฤทัย คุ้มศิริ
หัวหน้างานสำนักงาน

น.ส.ลัดดาวัลย์  ไชยแก้ว
 รองหัวหน้างานสำนักงาน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. งานการเงินและบัญชี


น.ส.ลัดดาวัลย์  ไชยแก้ว
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นายวณัฐพงศ์  ดาวดึงษ์
 รองหัวหน้างานการเงินและบัญชี 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. งานพัสดุและสินทรัพย์


นางสาวพรรษภรณ์ มูลวงค์
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์

นางสุกัญญาแจ้งเนตร
รองหัวงานพัสดุและสินทรัพย์ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. งานตรวจสอบภายใน


นางวันทนีย์ อนุศาสน์อมรกุล
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาววาสนาศิลา
รองหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.  งานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์


น.ส.ขวัญฤทัย คุ้มศิริ

หัวหน้างานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

นายสุรศักดิ์เหิมกระโทก
รองหัวงานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศเมื่อ : 28 มิถุนายน 2564   โดย : จิราพร อ่อนแล
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team