ข่าวประกาศทั้งหมด ››
ข่าวประกาศ งานศิลปหัตถกรรม67 กลุ่มสาระศิลปะ ฯ
Share
3 ก.ย.60 แก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมเรื่องที่ต้องแจ้งให้ทราบงานจัดแข่งศิลปหัตถกรรม60 สาระฯศิลปะ 1.วัน เวลา สถานที่ แข่งขัน -สาระดนตรี วันศุกรที่ 10-เสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 60 ณ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ -สาระนาฏศิลป์ วันเสาร์ที่ 11-วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน60 ณ รร.วิสุทธิกษัตรี -สาระทัศนศิลป์ วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00- 12.00 น. ณ รร.ราชวินิตบางแก้ว 2. เรื่องลงทะเบียนแข่งขัน - ลงทะเบียนแข่งขันทุกสาระในระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ -เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม เป็นต้นไปและสิ้นสุดลงทะเบียนวันที่ 14 ตุลาคม 2560 เท่านั้น จะปิดระบบสิ้นสุดการลงทะเบียนทันที(เขต 1 ระบบจะขึ้นตรงกับ รร.สตรี และเขต 2 ระบบจะขึ้นตรงกับ รร. ราชวินิตบางแก้ว)โดยให้แต่ละรร.เข้าไปลงทะเบียนด้วยตนเองในรายการที่ส่งแข่งขันซึ่งแต่ละรร.จะมีรหัสเข้าลงทะเบียนของตนเองให้สอบถามผู้ที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงของแต่ละรร.ว่าวิธีการขั้นตอนทำอย่างไร แต่ส่วนใหญ่แต่ละรร.จะทราบวิธีการดังกล่าวแล้ว 3.การจ่ายเงินค่าเข้าร่วมการแข่งขันของทุกรร.เพื่อเป็นการช่วยกันสบทบทุนมาเป็นค่าดำเนินการจัดงานครั้งนี้เนื่องจากเขตไม่มีงบประมาณในการจัดให้ทางศูนย์ฯศิลปะจึงขอความอนุเคราะห์ รร.ละ 1,000บาท ตามมติที่ประชุมได้ชี้แจงและตกลงกันในวันที่จัดประชุมที่ผ่านมา โดยช่องทางการชำระเงินดังนี - โอนเข้าบัญชีเงินสมาคมรร.เตรียมน้อมฯสมุทรปราการ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 -31 กันยายน (ขอความอนุเคราะห์อย่าเกินวันที่31) ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการหมายเลขบัญชี 2250132372 และรบกวนทำตามขั้นตอนดังนี้ 1.ส่งหลักฐานการโอนมาทางlineกลุ่ม เพื่อเก็บหลักฐานไว้ยืนยันตรงกันโดยจะสร้างอัลบัมไว้ให้แต่รร.มากดเพิ่มรูปหลักฐานการโอนเงินลงไป 2.โทรมาแจ้งว่าได้โอนมาแล้ว ณ วัน เวลา ที่โอนเสร็จสิ้นทันที 3.เก็บหลักฐานการโอนไว้(ห้ามหาย)นำมาขึ้นใบเสร็จในวันมาลงทะเบียนแข่งขัน เพื่อแต่ละรร.อาจจะต้องนำไปทำเรื่องเบิก หากไม่มีใบเสร็จตัวจริงมา ทางศูนย์จะไม่อแกใบสำคัญรับเงินให้ (ใช้ช่องทางการโอนที่มีเป็นบิลใบเสร็จชัดเจนเนื่องจากต้องนำมาแนบหลักฐานการเบิกจ่าย) *หมายเหตุ - ตารางการแข่งขันจะแจ้งให้ทราบภายหลังการลงทะเบียนเสร็จสิ้น เนื่องจากจะทราบจำนวนรายการแข่งขันที่แน่นอนเพื่อนำมาจัดลำดับรายการแข่งขันให้เหมาะสมกับวันเวลา สถานที่ - หนังสือเชิญประชุม หนังสือส่งตัว และบันทักสรุปการประชุม ที่ได้จัดเสร็จสิ้นไปแล้วจะนั้น กำลังดำเนินการและจะจัดส่งให้ตามรร. ต้องขออภัยที่ล่าช้าเนื่องจากต้องรอข้อสรุปหลายๆเรื่องที่ชัดเจนจากคณะทำงานเพื่อให้การดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นศูนย์ฯศิลปะจึงรอข้อสรุปการประชุมใหญ่ที่ชัดเจนและได้มาถึงข้อสรุปข้างต้น * รร.ใดมีข้อสงสัย สอบถามมาทางline และติดตามข่าวสารจากช่องทางนี้ได้ค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
ประกาศเมื่อ : 14 ตุลาคม 2560   โดย : จิราพร อ่อนแล
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team