ข่าวประกาศทั้งหมด ››
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
Share
   
นายสรรเกียรติกุลเจริญ
นายกสมาคม

   

ผอ.สุพัตรา ลิ้มวัฒนชัย
อุปนายกสมาคมคนที่1

 
 นางเครือวัลย์มีวัฒนะ
อุปนายกสมาคมคนที่ 2

 
นายปรารถแก้วเศษ
ฝ่ายวิชาการและกิจกรรม


นายอภินันท์ก้อนกลีบ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
นายวัชรกรเผื่อนโชติ
ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

 
นายปารมีนาคทอง
ฝ่ายปฏิคม


นางสาวสุนีย์อนุธาตุ
กรรมการ

 
นางสุรีแก้วมณี
กรรมการ

 
นางปานทิพย์บุญแจ่ม
ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม


นางกันธิมาลองทอง
กรรมการ

 
นางสาวพรพรรณลามสระน้อย
กรรมการ

 
นายมานะกล่อมบรรจง
กรรมการ


นางศรีสุวรรณทองใบ
กรรมการ

 
นางสาวประดิษฐ์สุขสงวน
กรรมการ

 
นายฤทธิชัยปากน้ำ
กรรมการ 


นางสุกัญญาแจ้งเนตร
ฝ่ายบัญชี

 
นายฐนพงศ์สอนสะอาด
นายทะเบียน

 
นางยุวดีสอนสะอาด
ผู้ช่วยนายทะเบียน 


นางวศรินทร์บุญแจ่ม
เหรัญญิก

 
นางสาวนวรัตน์จิตรตะโสภะโน
ผู้ช่วยเหรัญญิก

 
นายจตุรงค์กลิ่นเจริญ
กรรมการ


นางปรานีตย์ปันบ่อละ
กรรมการ

 
นายมานพมีสุข
เลขานุการ

 
นายณัฐดนัยศรีทะบาล
ผู้ช่วยเลขานุการ

        อัพเดทข้อมูลวันที่ 16 กค 2561 


ประกาศเมื่อ : 11 กรกฎาคม 2562   โดย : จิราพร อ่อนแล
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team