ภาษาไทย | English

ข่าวประกาศทั้งหมด ››
กลุ่มบริหารแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
Share

นางสุพัตรา ลิ้มวัฒนชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

น.ส.นวรัตน์จิตรตะโสภะโน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
นางมนัสนันท์วงศ์กาฬสินธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา

 

งานสำนักงาน


งานแผนงานและ
จัดทำคำของบประมาณ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

       
         
         
         
         
         
งานติดตามสรุปการประเมินผล
การควบคุมภายใน
  งานตรวจสอบและประเมินผล

   
       
       
       
       
       
         
       
       
       

     

     

     
   
   
       
   
   
   
 
         
         
         
         

ประกาศเมื่อ : 10 กรกฎาคม 2562   โดย : จิราพร อ่อนแล
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team