ข่าวประกาศทั้งหมด ››
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
Share

  

คุณวิระชัย  ปาโท
ประธาน
      


  คุณคำพอง  โสแทน
รองประธานคนที่ 1


คุณอุชุกร  แก้วพิทยากร
รองประธานคนที่ 2

 
คุณภัคภร  ภัคศิริธรรม
นายทะเบียน


     


  คุณจิตมา  พุ่มแก้ว
ปฎิคม


คุณจรีนันท์  ฤทธิ์ศักดิ์
ประชาสัมพันธ์ 


คุณมาลินี  ทองสร้อย
กรรมการ 


       


  คุณสุชิน  ฮกเจริญ
กรรมการ 


คุณวิรัตน์  ยอดบุญ
กรรมการ  


คุณพรพรหม  ลามสระน้อย
กรรมการ 


     


  คุณสุธาสินี  ทองบัวบาน
กรรมการคุณพรชัย  นามวงศ์
กรรมการ  


คุณขวัญฤทัย  บุญสุข
กรรมการ


         
      คุณหวานเย็น  เทศนา
ผู้ช่วยเลขานุการ  
         อัพเดทข้อมูลวันที่ 10 กค 2562

ประกาศเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2566   โดย : นางสาวจิราพร อ่อนแล
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team