ข่าวประกาศทั้งหมด ››
คณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาบางหัวเสือ
Share

 

 
   


นางฉลองรัฐเล็กมณี
ประธานมูลนิธิ 
     นายกิตติศักดิ์ชาญอักษร
รองประธานมูลนิธิ


ดร.ปรารถแก้วเศษ
เลขานุการนางสาวนวรัตน์จิตรตะโสภะโน
เหรัญญิก


   


 
ดร.สรรเกียรติกุลเจริญ
กรรมการ


นางลาวัลย์พวงเงิน
กรรมการ


นางพักกุลเจริญ
กรรมการ


     


 
นางเครือวัลย์มีวัฒนะ
กรรมการ


นางสาวประดับเสนาะน้อย
กรรมการ


 

ประกาศเมื่อ : 11 กรกฎาคม 2562   โดย : นางสาวจิราพร อ่อนแล
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team