ข่าวประกาศทั้งหมด ››
ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม. 1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566
Share
ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2566 <

ขั้นตอนการสมัครเรียน ม.1 และ ม. 4 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ


ระดับชั้นม. 1 ห้องเรียนปกติ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นม. 1
ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ  ระดับชั้นม. 1


ระดับชั้นม. 4 ห้องเรียนปกติ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นม. 4
ระเบียบการสมัครคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นม. 4

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1ห้อง MEP และ ม.4ห้องIGP ปีการศึกษา 2566 << click

ประกาศเมื่อ : 15 มีนาคม 2566   โดย : จิราพร อ่อนแล
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team