ข่าวประกาศทั้งหมด ››
สื่อนวัตกรรมการศึกษา
Share
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

(5ES instructional model)ประกาศเมื่อ : 27 กันยายน 2566   โดย : นางสาวจิราพร อ่อนแล
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team