ข่าวประกาศทั้งหมด ››
ประกาศ ระเบียบว่าด้วย การตัดและเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
Share

ประกาศเมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2566   โดย : นายจาตุรนต์ เจริญสุข
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team