ข่าวประกาศทั้งหมด ››
สพฐ. เน้นย้ำแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหา สุขภาพจิตนักเรียน
Share
📌สพฐ. เน้นย้ำแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหา สุขภาพจิตนักเรียน🥰
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
✅ตระหนักถึงผลกระทบสุขภาพจิต
✅จัดให้มีระบบสาธารณสุขและให้คำปรึกษาด้านสุขภาวะทางจิต
✅ให้สถานศึกษาตรวจสอบจุดเสี่ยงต่างๆ
✅ติดตาม ตรวจสอบการมาเรียน
✅นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ ดูแล
***☝️⚠️ หากมีสถานการณ์วิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนอย่างร้ายแรง
ให้รายงานต้นสังกัดทราบทุกช่องทางการสื่อสาร โดยทันที**ประกาศเมื่อ : 19 มิถุนายน 2567   โดย : จิราพร อ่อนแล
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team