ภาพกิจกรรมทั้งหมด
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 65 )
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในคาบเรียนที่ 2และ3 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าเสาธง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562
1 กรกฎาคม 2562 / ดู : 1855 / โดย : นายศาตรา อุทัยโรจนรัตน์
อบรมโครงการโรงเรียนยุติธรรม ( 50 )
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการได้จัดอบรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ "โรงเรียนดี มีภูมิคุ้มกัน รู้ทันภัยสังคม" จัดโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม2
1 กรกฎาคม 2562 / ดู : 1828 / โดย : นางสาวจิราพร อ่อนแล
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ( 110 )
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562
1 กรกฎาคม 2562 / ดู : 1812 / โดย : นายศาตรา อุทัยโรจนรัตน์
การเลือกตั้งประธานคณะสี ปีการศึกษา 2562 ( 20 )
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ได้จัดการเลือกตั้งประธานคณะสีเพื่อประสานและจัดการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ภายในคณะสี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562 / ดู : 1724 / โดย : ศาตรา อุทัยโรจนรัตน์
พิธีอันเชิญและประดับพระเกี้ยว ปีการศึกษา 2562 ( 61 )
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการได้จัดพิธีอันเชิญและประดับพระเกี้ยวให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สู่การเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562
8 มิถุนายน 2562 / ดู : 1874 / โดย : ศาตรา อุทัยโรจนรัตน์
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ( 60 )
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยแก่นักเรียนและสานต่องานคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2561 ที่กำลังจะหมดวาระลง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562
6 มิถุนายน 2562 / ดู : 1760 / โดย : ศาตรา อุทัยโรจนรัตน์
วันสิ่งแวดล้อม 62 ( 15 )
นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการจัดการแสดงเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562
6 มิถุนายน 2562 / ดู : 1714 / โดย : ศาตรา อุทัยโรจนรัตน์
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ( 30 )
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 พร้อมรับผลการเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา 2561 และรับค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562
2 มิถุนายน 2562 / ดู : 1713 / โดย : ศาตรา อุทัยโรจนรัตน์
โครงการอบรมพัฒนาเครือข่าย อย.น้อย จังหวัดสมุทรปราการ ( 18 )
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ได้เข้าร่วมโครงการอบรม เครือข่ายพัฒนาเครือข่าย อย.น้อย จังหวัดสมุทรปราการ (การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs)) เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562
2 มิถุนายน 2562 / ดู : 1717 / โดย : ศาตรา อุทัยโรจนรัตน์
โครงการป้ายสีสร้างสรรค์เพื่อพี่น้อง ( 12 )
ตัวแทนครูและนักเรียนสภาเด็กและเยาวชนเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เข้าร่วมโครงการ "ป้ายสีสร้างสรรค์เพื่อพี่น้อง" เมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 1 (สวนส้ม)
29 พฤษภาคม 2562 / ดู : 1728 / โดย : ศาตรา อุทัยโรจนรัตน์
มีทั้งหมด :59หน้า : ‹‹ ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] 15 [16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59] หน้าถัดไป››
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team