ภาพกิจกรรมทั้งหมด
วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม ( 12 )
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมวันต้านเอดส์โลก
1 ธันวาคม 2557 / ดู : 1781 / โดย : จาตุรนต์ เจริญสุข
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 ( 13 )
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
30 พฤศจิกายน 2557 / ดู : 1781 / โดย : จิราพร อ่อนแล
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ( 49 )
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ในวันที่25 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
28 พฤศจิกายน 2557 / ดู : 1783 / โดย : จาตุรนต์ เจริญสุข
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( 14 )
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ ในวันที่27 พฤศจิกายน 2557
27 พฤศจิกายน 2557 / ดู : 1782 / โดย : จาตุรนต์ เจริญสุข
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่36 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬา เขต2 ( 26 )
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่36 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬา เขต2 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
27 พฤศจิกายน 2557 / ดู : 1781 / โดย : จาตุรนต์ เจริญสุข
โครงการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตชาวอินโดนีเซีย ( 22 )
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมมือกับ the state university of Surabaya ประเทศสาฐารณรัฐอินโดนีเชีย จัดโครงการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตชาวอินโดนีเซีย เข้าฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
25 พฤศจิกายน 2557 / ดู : 1780 / โดย : จาตุรนต์ เจริญสุข
พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ ( 40 )
พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
25 พฤศจิกายน 2557 / ดู : 1780 / โดย : จาตุรนต์ เจริญสุข
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการได้รับรางวัลมาตรฐานการศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ระดับ 2 ดาว ( 5 )
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ได้รับรางวัลมาตรฐานการศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ระดับ 2 ดาว ในฐานะที่เป็นสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามโครงการ Energy Reward Mind จากการไฟฟ้านครหลวง พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศ
24 พฤศจิกายน 2557 / ดู : 1780 / โดย : จาตุรนต์ เจริญสุข
โครงการอบรมทักษะชีวิต ชั้นม.1 ( 30 )
โครงการอบรมทักษะชีวิต ชั้นม.1 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
18 พฤศจิกายน 2557 / ดู : 1780 / โดย : จาตุรนต์ เจริญสุข
ผู้อำนวยการรับมอบใบประกาศ ให้กับนักเรียน ( 8 )
ผู้อำนวยการรับมอบใบประกาศ ให้กับนักเรียน ที่ไปแข่งขัน การแข่งขันการตอบปัญหา อาเซียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกิจกรรมปัญหา อาเซียน ราชวินิตบางแก้ว ครั้งที่ 3 ปี 2557 ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว และการแข่งขันภาพยนต์สั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับจังหวัด
18 พฤศจิกายน 2557 / ดู : 1780 / โดย : จาตุรนต์ เจริญสุข
มีทั้งหมด :61หน้า : ‹‹ ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49] 50 [51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61] หน้าถัดไป››
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team