ดร.ศุภากร เมฆขยาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ภาพกิจกรรมของโรงเรียน

English Camp ( 25 )
Opening Ceremony of EnglishDay Camp for Language Program on 28-29 November 2022
29 พฤศจิกายน 2565 / ดู : 56 / โดย : จิราพร อ่อนแล
การแข่งขันฟุตซอลนักเรียน สพม.ลีก จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565 ( 45 )
การแข่งขันฟุตซอลนักเรียน สพม.ลีก จังหวัดสมุทรปราการ รุ่นอายุ 15 ปี ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 6 กค 2565- 6 ธค 2565
29 พฤศจิกายน 2565 / ดู : 218 / โดย : จิราพร อ่อนแล
งานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 ( 18 )
ด้วยในวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปีนั้นเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางโรงเรียนจึงได้ประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ ขึ้นในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
24 พฤศจิกายน 2565 / ดู : 20 / โดย : จิราพร อ่อนแล
งานอาหารดี เจดีย์หน้าวัด 2565 ( 13 )
งานอาหารดี เจดีย์หน้าวัด ณ วัดบางหัวเสือ ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
18 ตุลาคม 2565 / ดู : 32 / โดย : จิราพร อ่อนแล
การอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบ CEFR ( 35 )
ภาพกิจกรรม วันที่ 6 ตุลาคม 2565 การอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบ CEFR
18 ตุลาคม 2565 / ดู : 76 / โดย : จิราพร อ่อนแล
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายสวรรคต ( 15 )
ภาพกิจกรรม วันที่ 6 ตุลาคม 2565 พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
18 ตุลาคม 2565 / ดู : 90 / โดย : จิราพร อ่อนแล
พิธีมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ( 112 )
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ได้จัดพิธีมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ให้แก่ นายสมศักดิ์ ศรีวรการ, นายสมปอง ขำวงษ์ และนายวิฑูรย์ จิวใจดี
3 ตุลาคม 2565 / ดู : 210 / โดย : จิราพร อ่อนแล
MEP Smart Camp ( 126 )
ด้วย ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program กลุ่มบริหารวิชาการ ได้จัดกิจกรรมอบรมทักษะภาษาอังกฤษ MEP Smart Camp ขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
27 กันยายน 2565 / ดู : 184 / โดย : จิราพร อ่อนแล
ภาพกิจกรรมทั้งหมด   >> คณะกรรมการสถานศึกษา

>> คณะกรรมการ 5 องค์กรหลัก

>> ห้องสมุดของโรงเรียน

>> ปฏิทินกิจกรรม

>> ระเบียบการแต่งกาย

>> สารสนเทศโรงเรียน

>> รายงานผลการประเมินตนเอง : SAR

>> วิทยฐานะตามเกณฑ์ PA

>> เอกสารดาวน์โหลด

>> กิจกรรมชุมนุม

>> ระบบชำระค่าบำรุงการศึกษา

>> สื่อการเรียนการสอน

>> วิจัยในชั้นเรียน

>> ระบบงานพัสดุและทรัพย์สิน

>> ระบบจัดทำแผน

>> การรับสมัครนักเรียน

>> ติดต่อโรงเรียน

ข่าวประกาศของโรงเรียน

ข่าวประกาศทั้งหมด

ข่าวการศึกษา(ครูบ้านนอก)

copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team