เข้าสู่เว็บไซต์

สายตรงผู้อำนวยการ


นางสุพัตรา ลิ้มวัฒนชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

                          ภาษาไทย | English

ภาพกิจกรรมของโรงเรียน

การเลือกตั้งประธานคณะสี ปีการศึกษา 2562 ( 20 )
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ได้จัดการเลือกตั้งประธานคณะสีเพื่อประสานและจัดการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ภายในคณะสี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562 / ดู : 5 / โดย : ศาตรา อุทัยโรจนรัตน์
พิธีอันเชิญและประดับพระเกี้ยว ปีการศึกษา 2562 ( 61 )
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการได้จัดพิธีอันเชิญและประดับพระเกี้ยวให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สู่การเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562
8 มิถุนายน 2562 / ดู : 785 / โดย : ศาตรา อุทัยโรจนรัตน์
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ( 60 )
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยแก่นักเรียนและสานต่องานคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2561 ที่กำลังจะหมดวาระลง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562
6 มิถุนายน 2562 / ดู : 418 / โดย : ศาตรา อุทัยโรจนรัตน์
วันสิ่งแวดล้อม 62 ( 15 )
นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการจัดการแสดงเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562
6 มิถุนายน 2562 / ดู : 323 / โดย : ศาตรา อุทัยโรจนรัตน์
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ( 30 )
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 พร้อมรับผลการเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา 2561 และรับค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562
2 มิถุนายน 2562 / ดู : 435 / โดย : ศาตรา อุทัยโรจนรัตน์
โครงการอบรมพัฒนาเครือข่าย อย.น้อย จังหวัดสมุทรปราการ ( 18 )
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ได้เข้าร่วมโครงการอบรม เครือข่ายพัฒนาเครือข่าย อย.น้อย จังหวัดสมุทรปราการ (การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs)) เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562
2 มิถุนายน 2562 / ดู : 190 / โดย : ศาตรา อุทัยโรจนรัตน์
โครงการป้ายสีสร้างสรรค์เพื่อพี่น้อง ( 12 )
ตัวแทนครูและนักเรียนสภาเด็กและเยาวชนเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เข้าร่วมโครงการ "ป้ายสีสร้างสรรค์เพื่อพี่น้อง" เมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 1 (สวนส้ม)
29 พฤษภาคม 2562 / ดู : 245 / โดย : ศาตรา อุทัยโรจนรัตน์
งานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดสมุทรปราการ ( 10 )
ตัวแทนครูและนักเรียนเข้าร่วมการแสดงงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
29 พฤษภาคม 2562 / ดู : 134 / โดย : ศาตรา อุทัยโรจนรัตน์
ภาพกิจกรรมทั้งหมด   


ข่าวประกาศของโรงเรียน

ข่าวประกาศทั้งหมด

ข่าวการศึกษา(ครูบ้านนอก)

copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team