กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

*คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS 

นางสาวดวงรัตน์จุ้ยศิริ
ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนายณัฐวุฒิ เพ็ชรแดง
ครู คศ.1

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


 

นางสาวลัดดาวัลย์พุทธานุ
ครู คศ.2 น.ส.ณัฐทยาเจริญวงษ์ 
ครู คศ.2น.ส.เขมิกา สมบุญวงศ์ศิริ
ครู คศ.1น.ส.พรสวรรค์น้ำใจเพชร
ครู คศ.2นางสาวภรนิพาคำประภา
ครู คศ.1นายทศพรสมวงศ์
ครู คศ.1


นางสาวปัญจพรทาทอง
ครู คศ.1


นางสาวพยอมทวีสวัสดิ์
ครู คศ.2นางสาวดุจดาวประทุมมา
ครู คศ.1
น.ส.สุพรรณี ยูฮันนัน
ครู คศ.1
นายอนันต์กิจสคม
ครู คศ.1
นางสาวพิชามญชุ์   พัตวเปลี่ยน
ครูผู้ช่วย
       


   

copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team