กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

*คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS 

นางสาวภรนิพาคำประภา
ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


น.ส.เขมิกา สมบุญวงศ์ศิริ

ครู คศ.1

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นางสาวดวงรัตน์จุ้ยศิริ
ครู คศ.2 นางสาวลัดดาวัลย์พุทธานุ
ครู คศ.2น.ส.ณัฐทยาเจริญวงษ์ 
ครู คศ.2
น.ส.พรสวรรค์น้ำใจเพชร
ครู คศ.2นายณัฐวุฒิ เพ็ชรแดง
ครู คศ.1นายทศพรสมวงศ์
ครู คศ.1นางสาวปัญจพรทาทอง
ครู คศ.1นางสาวพยอมทวีสวัสดิ์
ครู คศ.2

 
นางสาวดุจดาวประทุมมา
ครู คศ.1
น.ส.สุพรรณี ยูฮันนัน
ครู คศ.1
นายอนันต์กิจสคม
ครู คศ.1
นางสาวพิชามญชุ์   พัตวเปลี่ยน
ครูผู้ช่วย
       


   

copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team