กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

*คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS    

นางสาวรพีพรขาวหอม
ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

นางสาวเมทินีเงางาม
ครู คศ.1
น.ส.กัญญาภรณ์กิ่งไทร
ครู คศ.2น.ส.ดวงสมรดอนจันไพร
ครู คศ.1นางสาวขวัญใจวหะโรจน์
ครู คศ.1นายปิยภูมิจอมหงษ์
ครู คศ.1


นายสุรศักดิ์เหิมกระโทก
ครู คศ.1


น.ส.หนึ่งฤดี แววจะโป๊ะ
ครู คศ.1


นางสาวกุลธิดาทองสงฆ์
ครู คศ.1


นายสุทธิจีนเจือ
ครู คศ.1

นายวิญญูจนะอินทร์
ครู คศ.1

นายวณัฐพงศ์  ดาวดึงษ์
ครูผู้ช่วย

น.ส.ลัดดาวัลย์  ไชยแก้ว
ครูผู้ช่วย

       
 


       
 
     
        
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team