กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

*คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS    

นางสาวรพีพรขาวหอม
ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


 

นางสุภาพรสิทธิมงคล
ครู คศ.3

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นางสาวจีระนันท์ทั่งถิ่น
ครู คศ.2
น.ส.กัญญาภรณ์กิ่งไทร
ครู คศ.1น.ส.ดวงสมรดอนจันไพร
ครู คศ.1นางสาวขวัญใจวหะโรจน์
ครู คศ.1นางสาวบัวตองดาทอง
ครู คศ.1


นางสาวเมทินีเงางาม
ครู คศ.1น.ส.บัณฑิตา พยนต์ยิ้ม 
ครู คศ.1


นายปิยภูมิจอมหงษ์
ครู คศ.1


น.ส.ชัญญานุชดาด้วง
ครู คศ.1


นางสาวกุลธิดาทองสงฆ์
ครู คศ.1


นายสุทธิจีนเจือ
ครู คศ.1


นายวิญญูจนะอินทร์
ครู คศ.1


นายสุรศักดิ์เหิมกระโทก
ครู คศ.1


น.ส.หนึ่งฤดี แววจะโป๊ะ
ครู คศ.1


นายวณัฐพงศ์  ดาวดึงษ์
ครูผู้ช่วย


น.ส.ลัดดาวัลย์  ไชยแก้ว
ครูผู้ช่วย


       
 
     
        
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team