ภาษาไทย | English

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

*คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS    

นายอภินันท์ก้อนกลีบ

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

นางวศรินทร์บุญแจ่ม
ครู คศ.2


นายเอกพจน์ ชาวบ้านกร่าง
ครู คศ.2


นางสาวรพีพรขาวหอม
ครู คศ.1


นางสุภาพรสิทธิมงคล
ครู คศ.2


นางสาวจีระนันท์ทั่งถิ่น
ครู คศ.1


น.ส.ดวงสมรดอนจันไพร
ครู คศ.1


น.ส.กัญญาภรณ์กิ่งไทร
ครู คศ.1


นางสาวบัวตองดาทอง
ครู คศ.1


นางสาวขวัญใจวหะโรจน์
ครู คศ.1


นางสาวเมทินีเงางาม
ครู คศ.1


นางสาวชนนีศรีชัยวาลย์
ครู คศ.1


นายวิญญูจนะอินทร์
ครู คศ.1


นายสุทธิจีนเจือ
ครู คศ.1


นางสาวกุลธิดาทองสงฆ์
ครู คศ.1


นางสาวชัญญานุชดาด้วง
ครู คศ.1


นายสุรศักดิ์เหิมกระโทก
ครูผู้ช่วย


 
นายปิยภูมิจอมหงษ์
ครูผู้ช่วย


นางสาวบัณฑิตา พยนต์ยิ้ม 
 
ครูผู้ช่วย


น.ส.หนึ่งฤดี แววจะโป๊ะ
ครูผู้ช่วย


น.ส.จิราภา  ยึดพวก
นักศึกษาฝึกสอน       
 น.ส.วนิดา  เจตมาศ
นักศึกษาฝึกสอน
      
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team