กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

*คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS    

  

นายวัชรกรเผื่อนโชติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดร.หทัยรัตน์บุญมา
ครู คศ.2

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

นางมนัสนันท์วงศ์กาฬสินธุ์
ครู คศ.3


นายอานนท์กาญจนโพธิ์
ครู คศ.2น.ส.สรัญญาเรือนเรือ
ครู คศ.1 


น.ส.กุลจิราเฉลิมธารานุกูล
ครู คศ.1 


 
น.ส.เบญจวรรณ  แสงจันทร์ 
ครู คศ.1

นายวันชัย  เรืองศรี
ครูผู้ช่วย


น.ส.ปาริกา แก้วอารัญ
ครูผู้ช่วย

น.ส.ชญานิศ  สาดกระโทก
ครูผู้ช่วย
 

       
       
       
       
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team