กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

*คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS    

นายปกรณ์บริบูรณ์ทรัพย์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

น.ส.มลลิกาอินทา
ครู คศ.1

 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

นายสมศักดิ์ศรีวรการ
ครู คศ.2
น.ส.นวรัตน์จิตรตะโสภะโน
ครู คศ.2
นางวันทนีย์อนุศาสน์อมรกุล
ครู คศ.3น.ส.กรกฏอินทรพันธ์
ครู คศ.3นายคเชนเทพจันทรวงศ์
ครู คศ.1 
น.ส.วรัญญาแจ่มมาก
ครู คศ.1
น.ส.สุพรรณี แสงนวล
ครู คศ.1 น.ส.นรินดา สุดหล้า
ครู คศ.1     
น.ส.ดวงกมล ชาวน้ำ
พนักงานราชการนางสาวกาญหทัย ชิณวงศ์ 
ครูผู้ช่วยนางมารีนา มะแก้ว
ครูผู้ช่วย


       
     
       
 
     
       
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team