กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

*คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS    

นายฐนพงศ์  สอนสะอาด
ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


น.ส.มลลิกาอินทา
ครู คศ.1

 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 


นางนภัคเยี่ยมสมุทร
ครู คศ.2


นายสมศักดิ์ศรีวรการ
ครู คศ.2


น.ส.นวรัตน์จิตรตะโสภะโน
ครู คศ.2


นางสุกัญญาแจ้งเนตร
ครู คศ.3


 
นางวันทนีย์อนุศาสน์อมรกุล
ครู คศ.3น.ส.กรกฏอินทรพันธ์
ครู คศ.3นายคเชนเทพจันทรวงศ์
ครู คศ.1 น.ส.วรัญญาแจ่มมาก
ครู คศ.1
 


น.ส.สุพรรณี แสงนวล
ครู คศ.1 
น.ส.พิชญณัฏฐ์ นวลอินทร์
ครู คศ.1
น.ส.วิริฒิพา  พูลมาศ
ครู คศ.1
น.ส.นรินดา สุดหล้า
ครูผู้ช่วย 
 

     

นายปกรณ์บริบูรณ์ทรัพย์
ครูผู้ช่วย

น.ส.ดวงกมล ชาวน้ำ
พนักงานราชการ

 นายอติชาติแย้มทับทิม
ครู 

       
 
     
       
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team