กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

*คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS 

นางสาวสิริกรจันทร์ศิริยานันท์

ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นายไอศูรณ์บริรักษ์ฉัตรชัย
ครู คศ.1

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นายธวัชชัยฉายินทุ
ครู คศ.3


นายสมสิทธิ์ สุขตลอดกาล
ครู คศ.2นายเตวิชตามวงษ์วาน
ครู คศ.1นายดำรงค์ทาสะโก
ครู คศ.1


 
นางสาวลักขณาศรีรักษา
ครู คศ.1


นางสาวพัชรีคำราพิช
ครู คศ.1


น.ส.ชมม์ณกานต์  อาจโต
ครูผู้ช่วย


นายษรยุทธฦาชา
พนักงานราชการ


       
   
 
       
 
   

 

copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team