ภาษาไทย | English

  
  
  
   
   
    
    
    
    
    
     
    

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

*คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS 

นางสาวสิริกรจันทร์ศิริยานันท์

ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

 

นายกำพลเกตุแก้ว
ครู คศ.2


นายสมสิทธิ์สุขตลอดกาล
ครู คศ.1


นายธวัชชัยฉายินทุ
ครู คศ.2


นายไอศูรย์บริรักษ์ฉัตรชัย
ครู คศ.1


นายพงศกรโมกขุนทด
ครู คศ.1


นายเตวิชตามวงษ์วาน
ครู คศ.1


นายดำรงค์ทาสะโก
ครู คศ.1


นางสาวลักขณาศรีรักษา
ครูผู้ช่วย


นางสาวพัชรีคำราพิช
ครูผู้ช่วยนายษรยุทธฦาชา
พนักงานราชการนายวิเนตรแสนสิริ
ครูนายฉัตรชัยหาแพง
ครู 
นางสุนันทาชมสวัสดิ์
ครู นายวีระศักดิ์ ทรัพย์พึ่ง
นักศึกษาฝึกสอน
นายแสวง จำปาทอง
นักศึกษาฝึกสอน 

 

 

copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team