ศูนย์การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
*คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS


นางสาวจิราพรอ่อนแล
ครู คศ.3


 
นายประทาเทพทัพเนตร
ครู คศ.2


นายพงศ์พิพัฒน์ทองสหธรรม
ครู คศ.1


นายศาตราอุทัยโรจนรัตน์
ครู คศ.1
 
นางสาวสกุลรัตน์  โรจนพรพิรักษ์
ครู คศ.2


น.ส.สมจันทร์วงษ์วัง
ครู คศ.1


นางสาวดลยา อยู่นานครู 
คศ.1


   
   
นายจาตุรนต์  เจริญสุข
ครู คศ.1
 
 
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team