ภาษาไทย | English

สื่อการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 ลำดับที่  รหัสวิชา  รายวิชา ชื่อเรื่อง ครูผุ้สอน หมายเหตุ 
1 ง31101 งานบ้าน
ปีการศึกษา 2558
 อ.นภัค เยี่ยมสมุทร  ** click ที่ชื่อเรื่อง
ถ้าต้องการเข้าไปชม

ขอบคุณ www.youtube.com
2 ง31101  งานบ้าน  ต้มยำกุ้ง
ปีการศึกษา 2558 
อ.นภัค เยี่ยมสมุทร   ** click ที่ชื่อเรื่อง
ถ้าต้องการเข้าไปชม

ขอบคุณ www.youtube.com 
3  ง31101  งานบ้าน นมปังเย็น
 ปีการศึกษา 2558 
 อ.นภัค เยี่ยมสมุทร  ** click ที่ชื่อเรื่อง
ถ้าต้องการเข้าไปชม

ขอบคุณ www.youtube.com 
4          ** click ที่ชื่อเรื่อง
ถ้าต้องการเข้าไปชม

ขอบคุณ www.youtube.com
5          ** click ที่ชื่อเรื่อง
ถ้าต้องการเข้าไปชม

ขอบคุณ www.youtube.com

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ลำดับที่  รหัสวิชา  รายวิชา  ชื่อเรื่อง ครูผุ้สอน   หมายเหตุ 
         
 2          
 3          

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


ลำดับที่  รหัสวิชา  รายวิชา  ชื่อเรื่อง ครูผุ้สอน   หมายเหตุ 
         
 2          
 3          

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


ลำดับที่  รหัสวิชา  รายวิชา  ชื่อเรื่อง ครูผุ้สอน   หมายเหตุ 
1
       
 2          
 3          

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศลำดับที่  
รหัสวิชา รายวิชา ชื่อเรื่อง ครูผุ้สอน   หมายเหตุ 
 อ32101  
ภาษาอังกฤษ
     พื้นฐาน3         
daily life coversation ม. 5 ปี 56
            
อ.นภา  ทองประเสริฐ          ** click ที่ชื่อเรื่อง
ถ้าต้องการเข้าไปชม

ขอบคุณ www.youtube.com
 2          
 3          

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


ลำดับที่  รหัสวิชา  รายวิชา  ชื่อเรื่อง ครูผุ้สอน   หมายเหตุ 
 1          
         
 3          


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา


ลำดับที่  รหัสวิชา  รายวิชา  ชื่อเรื่อง ครูผุ้สอน   หมายเหตุ 
         
 2          
 3          


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ภาษา และวัฒนธรรม


ลำดับที่  รหัสวิชา  รายวิชา  ชื่อเรื่อง ครูผุ้สอน   หมายเหตุ 
         
 2          
         

กลุ่มสาระการเรียนรู้พิเศษคอมพิวเตอร์และไอซีที


ลำดับที่  รหัสวิชา  รายวิชา  ชื่อเรื่อง ครูผุ้สอน   หมายเหตุ 
         
 2          
 3          

copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team