ภาษาไทย | English

ผู้อำนวยการ

   

         ผอ.สุพัตรา ลิ้มวัฒนชัย

                    ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ


--------------------------------------------------------------------------------------

ประวัติการศึกษา

--------------------------------------------------------------------------------------

>> อยู่ระหว่างอัพเดทข้อมูล

--------------------------------------------------------------------------------------

ประวัติการสอน

--------------------------------------------------------------------------------------

>> อยู่ระหว่างอัพเดทข้อมูล

--------------------------------------------------------------------------------------

ประวัติการบริหารการศึกษา

--------------------------------------------------------------------------------------

>> อยู่ระหว่างอัพเดทข้อมูล

--------------------------------------------------------------------------------------

ประวัติการเข้าอบรม

--------------------------------------------------------------------------------------

>> อยู่ระหว่างอัพเดทข้อมูล

--------------------------------------------------------------------------------------

ผลงานที่ผ่านมา

--------------------------------------------------------------------------------------

>> อยู่ระหว่างอัพเดทข้อมูล

copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team