ดร.ศุภากร เมฆขยาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ภาพกิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ( 27 )
ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ท่ายผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ได้ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567 และตัวแทนครูจากทุกคณะสีได้ร่วมกันถวายสังฆทาน และเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ ได้แก่ วัดบางหัวเสือ วัดบางหญ้าแพรก วัดบางฝ้ายและวัดสวนส้ม เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลและดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนา
23 กรกฎาคม 2567 / ดู : 11 / โดย : จิราพร อ่อนแล
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพจิต ( 45 )
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพจิต วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
23 กรกฎาคม 2567 / ดู : 51 / โดย : จิราพร อ่อนแล
ค่ายพัฒนาทักษะสู่อาชีพ ( 50 )
ค่ายพัฒนาทักษะสู่อาชีพ ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
9 กรกฎาคม 2567 / ดู : 170 / โดย : จิราพร อ่อนแล
กิจกรรมวันทานาบาตะ ( 36 )
กิจกรรมวันทานาบาตะ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ วันที่ 5 กรกฎาคม 2567
9 กรกฎาคม 2567 / ดู : 114 / โดย : จิราพร อ่อนแล
ซ้อมแผนเผชิญ​เหตุหนีไฟ​ ( 25 )
ซ้อมแผนเผชิญ​เหตุหนีไฟ​ ในวันศุก​ร์ที่​ 5​ กรกฎาคม​ 2567
9 กรกฎาคม 2567 / ดู : 92 / โดย : จิราพร อ่อนแล
MEP English 1 day camp 2024 ( 35 )
โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตร Mini English Program ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมในสถานที่ MEP English 1 day camp 2024 ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษหลักสูตร MEP ณ หอประชุม2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ .oวันที่ 4 กรกฎาคม 2567
5 กรกฎาคม 2567 / ดู : 119 / โดย : จิราพร อ่อนแล
ภาพกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ รำลึกปราชญ์สุนทรภู่ ( 46 )
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ รำลึกปราชญ์สุนทรภู่ขึ้น มีกิจกรรมร้องข้ามกำแพง แข่งขันตอบปัญหา แต่งคำประพันธ์ เขียนตามคำบอก การแสดง และมีการจัดนิทรรศการขึ้น ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567
4 กรกฎาคม 2567 / ดู : 352 / โดย : จิราพร อ่อนแล
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ( 40 )
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ณ ณลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
2 กรกฎาคม 2567 / ดู : 84 / โดย : จิราพร อ่อนแล
ภาพกิจกรรมทั้งหมด   >> คณะกรรมการสถานศึกษา

>> คณะกรรมการ 5 องค์กรหลัก

>> ห้องสมุดของโรงเรียน

>> ปฏิทินกิจกรรม

>> ระเบียบการแต่งกาย

>> สารสนเทศโรงเรียน

>> รายงานผลการประเมินตนเอง : SAR

>> วิทยฐานะตามเกณฑ์ PA

>> เอกสารดาวน์โหลด

>> กิจกรรมชุมนุม

>> ระบบชำระค่าบำรุงการศึกษา

>> สื่อการเรียนการสอน

>> วิจัยในชั้นเรียน

>> ระบบงานพัสดุและทรัพย์สิน

>> ระบบจัดทำแผน

>> การรับสมัครนักเรียน

>> ติดต่อโรงเรียน

ข่าวประกาศของโรงเรียน

ข่าวประกาศทั้งหมด

ข่าวการศึกษา(ครูบ้านนอก)

copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team