กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

*คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS 

นางสาวภรนิพาคำประภา
ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


น.ส.เขมิกา สมบุญวงศ์ศิริ

ครู คศ.1

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นางสาวดวงรัตน์จุ้ยศิริ
ครู คศ.2
น.ส.พรสวรรค์น้ำใจเพชร
ครู คศ.2
 นางสาวพยอมทวีสวัสดิ์
ครู คศ.2นางสาวดุจดาวประทุมมา
ครู คศ.1
นายณัฐวุฒิ เพ็ชรแดง
ครู คศ.1

 


นายทศพรสมวงศ์
ครู คศ.1
นางสาวณัชนิชาณัชธนวงศา
ครู คศ.1
นายอนันต์กิจสคม
ครู คศ.1


 
   
น.ส.สุพรรณี ยูฮันนัน
ครู คศ.1
นางสาวพิชามญชุ์   พัตวเปลี่ยน
ครูผู้ช่วย
   
       


   

copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team