กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

*คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS

น.ส.ภัทชรีพรทองไชย
ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


 

 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวขวัญฤทัยคุ้มศิริ
ครู คศ.2น.ส.ศศิธรมัทนาภรณ์สกุล
ครู คศ.2นายวิษณุขำวงษ์
ครู คศ.2


นายกิตติเกียรตินิลดำ
ครู คศ.2ว่าที่ร้อยตรีหญิง
สุทธิราศิริรัตน์วัฒนากุล
ครู คศ.1นายธนาธิปชูธรรมขันต์
ครู คศ.1นางสดุดีนิลธรรม
ครู คศ.1
 นางสาวชุติมาสดเจริญ
ครู คศ.1นายจิรพันธุ์ แป้นพุทรา
ครู คศ.1


นางสาวพิชญากรพันธ์ยก
ครู คศ.1


นางสาวสุพัตราภู่เจริญสิริ
ครู คศ.1


นางสาวกรรณิการ์สรนุวัต
ครู คศ.1


   
น.ส.พัตธรา บุญมา
ครู คศ.1


นางสาวปาริชาติ ศุภลักษณ์
ครูผู้ช่วย


นางสาวรัชฎาพร ชำนิยัญ
ครูผู้ช่วย

       
 

 

copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team