กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

*คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS    

 

 

น.ส.ปาริกา แก้วอารัญ
ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นางมนัสนันท์วงศ์กาฬสินธุ์
ครู คศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

 ดร.หทัยรัตน์บุญมา
ครู คศ.3นายอานนท์กาญจนโพธิ์
ครู คศ.3


น.ส.กุลจิราเฉลิมธารานุกูล
ครู คศ.1 


   


นายวันชัย  เรืองศรี
ครู คศ.1

น.ส.สรัญญาเรือนเรือ
ครู คศ.1 

น.ส.ชญานิศ  สาดกระโทก
ครูผู้ช่วย
 

       
   นายกัมปนาท บุญเหลือ
ครูผู้ช่ว
น.ส. มนชนก  ดวงธรรม
ครูผู้ช่วย
 
       
       
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team