กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

*คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS    

 

นายอานนท์กาญจนโพธิ์
ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นางมนัสนันท์วงศ์กาฬสินธุ์
ครู คศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

นายวัชรกรเผื่อนโชติ
ครู คศ.3


ดร.หทัยรัตน์บุญมา
ครู คศ.3น.ส.สรัญญาเรือนเรือ
ครู คศ.1 


น.ส.กุลจิราเฉลิมธารานุกูล
ครู คศ.1 


 
น.ส.เบญจวรรณ  แสงจันทร์ 
ครู คศ.1

นายวันชัย  เรืองศรี
ครู คศ.1

น.ส.ปาริกา แก้วอารัญ
ครู คศ.1

น.ส.ชญานิศ  สาดกระโทก
ครูผู้ช่วย
 

       
       
       
       
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team