กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

*คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS    

นายปกรณ์บริบูรณ์ทรัพย์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

น.ส.มลลิกาอินทา
ครู คศ.1

 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

น.ส.นวรัตน์จิตรตะโสภะโน
ครู คศ.2
นางวันทนีย์อนุศาสน์อมรกุล
ครู คศ.3
น.ส.กรกฏอินทรพันธ์
ครู คศ.3
นายคเชนเทพจันทรวงศ์
ครู คศ.1 
น.ส.วรัญญาแจ่มมาก
ครู คศ.1
น.ส.สุพรรณี แสงนวล
ครู คศ.1 น.ส.นรินดา สุดหล้า
ครู คศ.1 น.ส.ดวงกมล ชาวน้ำ
พนักงานราชการ
  
นางสาวกาญหทัย ชิณวงศ์ 
ครูผู้ช่วย


นางมารีนา มะแก้ว
ครูผู้ช่วย


นางรติรัตน์ จิตรสม
ครูจ้างสอน


       
     
       
 
     
       
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team