กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS

   

นางสาวนันทนัชสาลีพันธ์
ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


น.ส.สุกัญญาหลี่
ครู คศ.1

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นางสาวชนิดาภาเผือกผ่อง
ครู คศ.2น.ส.พัชรินทร์ทวีธรรมถาวร
ครู คศ.2น.ส.จีรวรรณปัทมปราณี
ครู คศ.2


น.ส.สุรางค์กังบู๊
ครู คศ.2น.ส.กนกวรรณ พันนาดี
ครู คศ.1น.ส.อนงค์นาถ ปรีชาชาญ
ครู คศ.1


น.ส.ทิวาพร  พึ่งภักดิ์
ครู คศ.1


น.ส.บะฮ์รียะฮ์ มาหะมะ
ครู คศ.1


นายธนกรมูลคำก้อน
ครู คศ.1นางสาวกรรณิกา เหาะสัน
ครู คศ.1


น.ส.สุกุลวรรณ  จันทกลิ่น
ครูผู้ช่วย


Mr.BonifacioS.Dayo
JR.       
       
     

        

 


copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team