โปรแกรมธุรกิจอุตสาหกรรม
น.ส.กรกฏอินทรพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้าโปรแกรม


น.ส.วรัญญาแจ่มมาก
ครู คศ.1น.ส.ดวงกมล ชาวน้ำ
พนักงานราชการ
 โสมอุษา วุฒิปราณี
ครูผู้ช่วย นางสาวกาญหทัย ชิณวงศ์

ครูผู้ช่วย น.ส.สายม่าน  ภู่หลำ 
ครูผู้ช่วย


 
นางรติรัตน์ จิตรสม
ครูจ้างสอน     


copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team