โปรแกรมธุรกิจอุตสาหกรรม
น.ส.กรกฏอินทรพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้าโปรแกรมนายคเชนเทพจันทรวงศ์
ครู คศ.1
รองหัวหน้าโปรแกรมน.ส.วรัญญาแจ่มมาก
ครู คศ.1
 
น.ส.ดวงกมล ชาวน้ำ
พนักงานราชการ
 
 
นางรติรัตน์ จิตรสม
ครูจ้างสอน

copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team