งานแนะแนว

  *คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS    


นางสาวบุษกรแซมรัมย์
ครู คศ.3

หัวหน้างานแนะแนว


นายชานนจาตุรัส
ครู คศ.2

รองหัวหน้างานแนะแนว


 


น.ส.สุวนันท์สงวนทรัพย์
ครู คศ.1นางสาวนันทนา เดชศรี
 ครูผู้ช่วยนางสาวจินดารัตน์  แก้วกาวิล
ครูผู้ช่วยนายสมิท ชูตั้งต้น
ครูผู้ช่วย

copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team