เข้าสู่เว็บไซต์ดร.ศุภากร เมฆขยาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ภาพกิจกรรมของโรงเรียน

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ2565 ( 15 )
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราขขนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ2565 ณ ห้องประชุม2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
12 สิงหาคม 2565 / ดู : 65 / โดย : จิราพร อ่อนแล
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 ( 25 )
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
8 สิงหาคม 2565 / ดู : 40 / โดย : จิราพร อ่อนแล
โครงการพัฒนาระบบความคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 ( 32 )
โครงการพัฒนาระบบความคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 กิจกรรมรณรงค์และเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
8 สิงหาคม 2565 / ดู : 34 / โดย : จิราพร อ่อนแล
การประกวดมารยาทไทย ( 23 )
การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565
8 สิงหาคม 2565 / ดู : 31 / โดย : จิราพร อ่อนแล
กิจกรรมวันภาษาไทย ( 62 )
กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
26 กรกฎาคม 2565 / ดู : 89 / โดย : จิราพร อ่อนแล
ภาพกิจกรรมโครงการเยาวชนอนุรักษ์น้ำ ( 13 )
เมื่อวันเมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ทางโรงเรียนได้จัดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ ให้กับตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
26 กรกฎาคม 2565 / ดู : 51 / โดย : จิราพร อ่อนแล
การฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียน ( 25 )
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียน ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
25 กรกฎาคม 2565 / ดู : 94 / โดย : จิราพร อ่อนแล
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2565 ( 78 )
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร หล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษาขึ้น เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
21 กรกฎาคม 2565 / ดู : 202 / โดย : จิราพร อ่อนแล
ภาพกิจกรรมทั้งหมด   >> คณะกรรมการสถานศึกษา

>> คณะกรรมการ 5 องค์กรหลัก

>> ห้องสมุดของโรงเรียน

>> ปฏิทินกิจกรรม

>> ระเบียบการแต่งกาย

>> สารสนเทศโรงเรียน

>> รายงานผลการประเมินตนเอง : SAR

>> วิทยฐานะตามเกณฑ์ PA

>> เอกสารดาวน์โหลด

>> กิจกรรมชุมนุม

>> ระบบชำระค่าบำรุงการศึกษา

>> สื่อการเรียนการสอน

>> วิจัยในชั้นเรียน

>> ระบบงานพัสดุและทรัพย์สิน

>> ระบบจัดทำแผน

>> การรับสมัครนักเรียน

>> ติดต่อโรงเรียน

ข่าวประกาศของโรงเรียน

ข่าวประกาศทั้งหมด

ข่าวการศึกษา(ครูบ้านนอก)

copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team