เข้าสู่เว็บไซต์

สายตรงผู้อำนวยการ


นางสุพัตรา ลิ้มวัฒนชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

                          ภาษาไทย | English

ภาพกิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการแสดงตนเป็นพุทธมามากะ ของนักเรียนระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 ( 45 )
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ได้กิจกกรมกลุ่มสัมพันธ์ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสในการทำความรู้จักกับเพื่อน ก่อนที่จะเริ่มเข้ามาทำการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 และชี้แจงรายละเอียดข้อห้ามและข้อตกลงของทางโรงเรียน พร้อมพิธีแสดงต้นเป็นพุทธมามากะ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
14 พฤษภาคม 2562 / ดู : 643 / โดย : ศาตรา อุทัยโรจนรัตน์
การประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนแผนการเรียนธุรกิจอุตสาหกรรม หลักสูตรทวิภาคีธุรกิจค้าปลีก ( 32 )
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการได้ร่วมมือกับทาง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อชี้แจงรายละเอียดและทำความเข้าใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในแผนการเรียนธุรกิจอุตสาหกรรม หลักสูตรทวิภาคีธุรกิจค้าปลีก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
14 พฤษภาคม 2562 / ดู : 132 / โดย : ศาตรา อุทัยโรจนรัตน์
วันสงกรานต์ 2562 ( 85 )
ผู้อำนวยการและผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ได้ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียนและผู้นำชุมชน เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ และร่วมจัดขบวนแห่จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ไปยังวัดบางหัวเสือ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562
14 พฤษภาคม 2562 / ดู : 247 / โดย : ศาตรา อุทัยโรจนรัตน์
พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ( 108 )
โรงเรียนเตรียมุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562
29 มีนาคม 2562 / ดู : 3556 / โดย : ศาตรา อุทัยโรจนรัตน์
กิจกรรมเปิดบ้านเตรียมน้อมฯ Open House T.U.N.S. 2019 ( 105 )
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านเตรียมน้อมฯ Open House T.U.N.S. 2019 เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมแก่นักเรียนและผู้ที่สนใจ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562
15 มีนาคม 2562 / ดู : 543 / โดย : ปรียาภรณ์ ธนโรจน์เมธีกุล
พิธีปัจฉิมนิเทศ ม.6 ปีการศึกษา 2561 ( 110 )
พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
25 กุมภาพันธ์ 2562 / ดู : 638 / โดย : ปรียาภรณ์ ธนโรจน์เมธีกุล
โครงการเด็กไทยสดใสห่างไกลเอดส์และยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( 22 )
โครงการเด็กไทยสดใสห่างไกลเอดส์และยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดโดย สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนเจรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
18 กุมภาพันธ์ 2562 / ดู : 212 / โดย : ปรียาภรณ์ ธนโรจน์เมธีกุล
การรับมอบเกียรติบัตร และเหรียญรางวัลแก่นักเรียน ปีการศึกษา 2561 ( 25 )
การรับมอบเกียรติบัตร และเหรียญรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม และกีฬา พร้อมด้วยการแสดงวูซูเนื่องในวันตรุษจีน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
14 กุมภาพันธ์ 2562 / ดู : 190 / โดย : ปรียาภรณ์ ธนโรจน์เมธีกุล
ภาพกิจกรรมทั้งหมด   


ข่าวประกาศของโรงเรียน

ข่าวประกาศทั้งหมด

ข่าวการศึกษา(ครูบ้านนอก)

copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team